Introducere.

Termeni si conditii. Utilizarea site-ului www.mobilexgrup.ro implică acceptarea prezenților termeni și condiții. Pentru folosirea în cele mai bune condiții a site-ului, se recomandă citirea cu atenție a termenilor și condițiilor.

De asemenea www.mobilexgrup.ro își rezervă dreptul de a face modificări ale acestor prevederi fără o altă notificare.

Accesând pagina termeni și condiții puteți citi întotdeauna cea mai recentă versiune a acestor prevederi.

Legături.

SC MOBILEX GRUP SRL nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura site-urilor la care se ajunge prin legături de pe acest site (legături de natură comercială sau publicitară). Răspunderea pentru aceste site-uri o poartă în întregime proprietarii acestora.

Promoții și Concursuri.

SC MOBILEX GRUP SRL stabilește singură regulamentele promoțiilor și concursurilor pe care le organizează.Aceste regulamente sunt aduse la cunoștință eventualilor participanți numai prin intermediul site-ului www.mobilexgrup.ro sau prin mesaje de poștă electronică.

De promoții beneficiază doar acei clienți care îndeplinesc întocmai regulile afișate pe site. De asemenea promoțiile se aplică doar comenzilor care sunt înregistrate de către companie în perioada de timp în care promoția este validă și numai în limita stocului disponibil.

SC MOBILEX GRUP SRL nu garantează disponibilitatea pe stoc a produselor pentru promoție și o poate întrerupe sau anula în orice moment fără nici o notificare prealabilă. Promoțiile nu se cumulează.

Securitatea datelor personale și a informațiilor.

Datele dumneavoastră personale vor fi folosite de SC MOBILEX GRUP SRL, numai în scopul declarat al acestui site. Informațiile din formularul de comandă sunt necesare pentru a vă trimite confirmarea comenzilor, livrarea produselor comandate, anunțarea promoțiilor în curs etc, în nici un caz nu vor fi furnizate unei terțe părți fără acordul dumneavoastră.SC MOBILEX GRUP SRL nu vinde, nu oferă, nu face schimb de adrese e-mail obținute prin intermediul acestui site, nu divulgă adresa dvs. de e-mail altor persoane care accesează paginile acestui site, fără acordul dumneavoastră explicit. Datele personale pot fi transmise autorităților în drept să verifice tranzacțiile comerciale, numai la solicitarea justificată a acestora.

SC MOBILEX GRUP SRL nu își asumă însă responsabilitatea pentru pierderile de informații cauzate de bug-uri sau erori ale softului cu care este conceput și găzduit site-ul. De asemenea nu răspundem pentru breșele de securitate care pot exista în serverele companiei de hosting care găzduiește site-ul.

Taxe suplimentare.

Prețul final plătit de client este format din prețul produsului și eventualele cheltuieli de expediție și/sau încasare. SC MOBILEX GRUP SRL nu percepe nici o taxă suplimentară clientului la cumpărarea produsului.

Pentru orice taxă percepută în plus vă puteți adresa imediat, la adresa de email din pagina de contact.

Dispute și conflicte.

Orice tentativă de acces neautorizat la site-ul www.mobilexgrup.ro și orice încercare de fraudă va fi raportată autorităților competente.

Orice conflict apărut între SC MOBILEX GRUP SRL și clienți se încearcă a fi rezolvat pe cale amiabilă prin înțelegere între cele două părți. În cazul în care acest lucru nu este posibil se vor aplica prevederile legale românești din acest domeniu iar soluționarea conflictelor este de competența instanțelor românești.Fiind de acord cu acești Termeni și Condiții clientul își asumă în totalitate aceste riscuri.

Informare privind protecția datelor personale.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, SC MOBILEX GRUP SRL, având codul unic de înregistrare nr. RO16123182, număr de ordine în registrul comerțului J40/1729/2004, telefon 0724.545.812 are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

Colectarea datelor se face în scopuri de reclamă, marketing și publicitate doar de către mobilexgrup.ro.

Nu sunteți obligat(a) să furnizați datele. Refuzul dvs. determină imposibilitatea concretizării acestei activități. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai următorilor destinatari : persoana vizată, reprezentanții legali ai persoanei vizate, angajați ai operatorului.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției.

Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată către SC MOBILEX GRUP SRL.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.

Orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziție poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare și fiscale, de poliție, justiție, securitate socială).

Prin urmare, această mențiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit și fără nici o justificare, la prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

Condiții legale.

www.mobilexgrup.ro funcționează conform tuturor prevederilor legale ale Statului Român.